ODYSSEA

ĐÈN ODYSSEA COMPACT 4 BÓNG (3045, 4060)
LỌC THÙNG - LỌC TREO ODYSSEA CFS-130-118-330
ĐÈN MÁNG ODYSSEA T5HO 2 BÓNG (5065, 6080, 7585, 90100, 120140, 150170)
LỌC VÁNG ODYSSEA - Clean 100 | Máy lọc váng cho hồ thuỷ sinh
ĐÈN COMPACT ODYSSEA KẸP BÓNG CHỮ U | 3550, 5065 (35-50cm; 50-65cm) |
ĐÈN MÁNG LED ODYSSEA SLIM X
ĐÈN MÁNG ODYSSEA T5 (4 BÓNG)
-35%
ĐÈN MÁNG ODYSSEA PLANT STAR 2 HÀNG BÓNG I PS50,60,80,90,120,150