XML

ĐÈN LED TRÒN XML 2 HÀNG BÓNG ĐỎ/ VÀNG/ TRẮNG DÀNH CHO CÁ RỒNG
Đèn rọi XML 3 màu trắng, vàng, ấm
Đèn máng XML K3Q 3 hàng bóng hệ ánh sáng WRGB
XML- Đèn led kẹp thành hồ cá thủy sinh chữ T/ chữ R
Đèn kẹp XML 4 hàng bóng
XML-Đèn máng 4 hàng bóng cho cá rồng